PRIVACY -  AVG 2018©

Dit is de privacyverklaring van Heart of Strandja t.h.o.d.n. ITAMAX (hierna: “wij” of “ons”). Hierin leggen wij uit wat we met uw persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen. Als u vragen heeft over deze verklaring neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind u aan het einde van deze verklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waar gebruiken wij ze voor?

Per activiteit is hierna beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel wij die persoonsgegevens gebruiken en welke verwerkingsgrond wij benutten voor de betreffende verwerking.

Als u iets bij ons bestelt

Bij iedere bestelling die u bij ons doet verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

 • Geslacht

 • Voor- en achternaam

 • Bezorgadres (straat, huisnummer, postcode en stad)

 • factuuradres (straat, huisnummer, postcode en stad)

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over u bestelling te kunnen beantwoorden. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Zoals de wettelijke administratieverplichtingen.

Wanneer wij u onze nieuwsbrief sturen

Met onze nieuwsbrief maken we u graag attent op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie:

 • E-mailadres

 

Wanneer u contact zoekt met onze klantenservice

We hebben een klantenservice om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. U kunt met ons bellen, e-mailen of appen of een bericht sturen via social media, zoals Facebook en Instagram.

We kunnen u efficiënter helpen door uw gegevens te bewaren. Daarbij verwerken we de volgende persoonsgegevens.

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Naast de gegevens die zichtbaar zijn in u account leggen wij geen apart gebruikersprofiel van u aan.

Bewaartermijnen en locatie

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De bewaartermijn die we aanhouden staan hieronder per verwerking opgenoemd.

Bestellen op de website

We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren.

Bestellen met gebruik van een account

We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 7 jaar te bewaren..

Abonnement op de nieuwsbrief

We bewaren uw toestemming om u nieuwsbrieven te mogen sturen 2 jaar. We bewaren uw verzoek om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen ook 2 jaar.

Klantenservice

De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij zolang u als klant actief bij ons bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Hierbij kunt u denken aan PostNL voor de bezorging van pakketten in Nederland.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar heartofstrandja@gmail.com. Wij zullen uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van u verzoek mededelen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of eventueel kunnen verwijderen, afschermen of verbeteren. 

Klachtenprocedures

Als u een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kun u contact opnemen met heartofstrandja@gmail.com. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij u naar hun website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Contactgegevens

Heart of Strandja
Winkeldijk 16, 1391 HL Abcoude ​
Email: heartofstrandja@gmail.com
Mobiel & whatsapp: +31 6 1920 2559
Web: www.heartofstrandja.nl
Insta: instagram.com/heartofstrandja.nl
Facebook: facebook.com/heartofstrandja